Children of Decree ( Những đứa trẻ của Sắc lệnh )

Children of Decree ( Những đứa trẻ của Sắc lệnh )

Phim tài liệu Children of Decree ( Những đứa trẻ của Sắc lệnh)  cho chúng ta xem những hình ảnh chân thực cuộc cách mạng 25 năm về trước : tháng 12 năm 1989 . Chế độ cộng sản Roumani dưới sắc lệnh 770 của chủ tịch Nicolas Ceausecu đã gây ra bất mãn lớn trong giai cấp vô sản và tiểu tư sản .Sắc lệnh này gây ra bùng nổ dân số và những đứa trẻ sinh ra không đạt chuẩn đã bị đem vào các trại tập trung không có điện , nước và thực phẩm hạn chế . Những đứa trẻ này bị bỏ đói đến chết , sống không quá 10 tuổi và thường bị chuột bọ gặm nhấm một vài bộ phận cơ thể .

Sắc lệnh 770 có nội dung : các đoạn phim kích dục được chiếu công khai trên truyền hình , bao cao su và nạo phá thai bị cấm , công dân là phụ nữ bắt buộc phải có 4 con trở lên .Điều này nhằm gia tăng dân số , từ đó gia tăng lực lượng lao động nhằm phục vụ cho mục tiêu của Đảng và nhà nước . Tuy vậy , chế độ bao cấp kiềm hãm khả năng nuôi con của các gia đình . Phụ nữ chỉ có 2 lựa chọn : một là thi hành , hai là chết .

Hậu quả , phương tây bằng diễn biến hoà bình và bạo loạn lật đổ đã thành công trong việc thay đổi chế độ và chủ tịch Nicolas Ceaucescu bị thanh trừng ngay mà không được biện hộ bởi luật sư trong phiên toà xử kín . Ta có thể so sánh sự kiện này tương phản với sự diệt chủng của Quốc Xã : một bên giết quá nhiều người , một bên sinh quá nhiều người .